Kontakt

85-007 Bydgoszcz
ul. Gimnazjalna 2a

+48 502 573 072
+48 696 653 869

Agencja pracy tymczasowej


Work Partner Service

(PKD 78.20. Z); NIP 557-170-07-85; REGON 366750329
Kapitał zakładowy: 50.000 zł

KRS 0000665653 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)